Alternativa Investeringar

Jibréus & Ölvestad Kapitalförvaltning är Sveriges första företag helt fokuserat på investeringar som inte är beroende av börsens upp- och nedgångar. Vi arbetar idag helt inriktat på skogsinvesteringar. Vi erbjuder fonder med inriktning på dessa tillgångar för förmögna privatpersoner, företag och institutioner.

Skogsfonder

J&O Global Forestry Investment Fund
Baltic Forest Fund

Seminarier

Nyhetsbrev