Introduktion

Alternativa investeringar är samlingsnamnet på tillgångar som är oberoende av börsens svängningar. Det betyder inte att de alltid går upp. Men de ger dig lite mer nattro än aktier och aktiefonder. Skogen växer och fastigheterna står där oavsett hur börsen går. Är detta något nytt? Nej, snarare något gammalt, så som folk i alla tider har investerat. Det svåra är att kunna köpa in sig i någon alternativ tillgång. Skogsfastigheter är dyra saker. Oljefält också. Därför finns våra fonder där vi poolar ihop många investerare som vill ha samma sak – riktig börsoberoende avkastning från riktiga tillgångar.